CoinTracking mobile

Dịch vụ trọn gói của CoinTracking


Bạn đang tìm kiếm danh mục đầu tư tiền điện tử hoàn hảo và báo cáo thuế dễ dàng?
Sử dụng giải pháp tất cả trong một của chúng tôi, Dịch vụ trọn gói CoinTracking!

Với Dịch vụ trọn gói của CoinTracking, bạn nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp mà bạn cần để quản lý tài khoản của mình và tự tin nộp thuế tiền điện tử.

Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia và nhà tư vấn thuế có trình độ của CoinTracking, để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn hoàn chỉnh và báo cáo thuế tiền điện tử của bạn là chính xác.

Chúng tôi có thể giúp bạn xử lý các giao dịch tiền điện tử phức tạp, hỗ trợ bạn nhập đầy đủ, trả lời các câu hỏi về thuế tiền điện tử, v.v. Bạn quyết định công việc nào nên được thực hiện cho bạn.
Yêu cầu dịch vụ trọn gói của bạn ngay bây giờ
Full-Service
Full-Service

Dịch vụ trọn gói của CoinTracking có thể giúp...


xem xét tài khoản CoinTracking của bạn
nhập tất cả các giao dịch của bạn từ các sàn giao dịch, ví và blockchains
xử lý các trường hợp phức tạp như giao dịch ký quỹ, DeFi, NFT và cho vay
giải quyết các vấn đề nhập và đối chiếu giao dịch
xác thực tất cả dữ liệu của bạn về tính đầy đủ và hợp lý
kế toán ICO, đóng sàn giao dịch, airdrop, quà tặng, v.v.
lập và soát xét báo cáo thuế
chuẩn bị khai thuế của bạn, bao gồm tất cả các mức độ phức tạp, tất cả các năm và tất cả các loại khai thuế (cá nhân và doanh nghiệp)

Bước 1: Chọn quốc gia của bạn