CoinTracking mobile

Terra 2.0 Adresa dhe Importi i Portofolit (BETA)

Importi automatik i blockchain për transaksionet e portofolit Terra 2.0

Importoni të gjitha transaksionet e një adrese Terra 2.0

Ky funksion do të importojë menjëherë të gjithë transaksionin e një adrese Terra 2.0 në llogarinë tuaj CoinTracking dhe gjithashtu do të shtojë të gjitha transaksionet e ardhshme të kësaj adrese.


Krijo një punë të re transaksioni:

Your LUNA2 Address:


Importoni transaksione hyrëse dhe dalëse
Importoni vetëm transaksione hyrëse
Importoni vetëm transaksione dalëse

Importoni transaksionet hyrëse si:
Importoni transaksione dalëse si:

Cilësimet dhe filtrat opsionalë: [Detajet]


Me një sasi të madhe transaksionesh, procesi i importit mund të zgjasë disa sekonda.
Punët tuaja të transaksionit të ruajtura:

Nuk keni punë të ruajtura.