CoinTracking mobile

Widzisz wersję demo na żywo. Zarejestruj się za darmo aby rozpocząć.

arrow

Adres Bitcoin i Import Portfela

Automatyczny import blockchaina dla Bitcoin transakcji portfelowych i zmian sald

Zaimportuj wszystkie transakcje związane z adresem Bitcoin

Ta fukcjonalność natychmiast zaimportuje wszystkie transakcje dla adresu Bitcoin na Twoje konto CoinTracking i również doda wszystkie Twoje przyszłe transakcje na tym adresie.


Stwórz job nowej transakcji:

Your BTC Address or Extended Public Key (starts with "xpub" or "ypub" or "zpub"):


Importuje przychodzące i wychodzące transakcje
Imoprtuje tylko transakcje przychodzące
Importuje tylko transakcje wychodzące

Importuj przychodzące transakcje jako:
Importuje wychodzące transakcje jako:

Opcjonalnie ustawienia i filtry: [Szczegóły]
Przy ogromnej ilości transakcji proces importu może zająć kilka sekund.
Zapisałeś job transakcyjny:

Nie masz zapisanych jobów.

Zaimportuj zmiany sald adresu Bitcoin

Ta funkcjonalność sprawdzi zmiany Twojego adresu Bitcoin lub portfela raz na godzinę i zaimportuje wszystkie zmiany salda jako jedną transakcję do Twojego konta CoinTracking. Poprzednie transakcje nie zostaną objęte importem.
Na przykład 3 transakcje w ciągu godziny (+1 BTC, +2 BTC, -0.5 BTC), zostaną zaimportowane jako jedna transakcja +2.5 BTC.Stwórz nowy job sprawdzający saldo:

Twój adres BTC lub Rozszerzony Klucz Publiczny (zaczyna się na "xpub…"):

Śledź również ujemne przelewy [co to jest?]

Opcjonalnie ustawienia i filtry:

Wpisz koszty swojego mininguTwoje zapisane joby sprawdzające saldo:

Nie masz zapisanych jobów.